Nieuw postadres Basissport Limburg

Met ingang van 2019 én onze verhuizing naar de Sportzone Limburg in Sittard-Geleen is ook ons postadres gewijzigd in:

Parijsboulevard 345
6135 LJ Sittard 

Dit is ook het nieuwe postadres van onze huisgenoten Huis voor de Sport Limburg, Limburg Cycling, Limburg Handbal, Jeugdfonds Sport en The MoveFactory. De postbusadressen zijn niet meer in gebruik.

Oud-directeur Wim Schuwirth Limburger van Verdienste

Wij zonder bijzonder trots op Oud-directeur Wim Schuwirth van onze stichting. Wim ontving  maandagavond 17 december de onderscheiding Limburger van Verdienste. Dit uit waardering voor zijn langdurige inzet voor onze sport- en beweegactiviteiten voor ruim 7000 mensen met een verstandelijke en of meervoudige beperking in Limburg.

Wim, vanuit het hart: van harte gefeliciteerd en bedankt voor je inzet.

Lees het volledige artikel hier terug. 

 

Een nieuw gezicht bij Basissport Limburg

Na bijna 40 jaar het gezicht van Basissport Limburg te zijn geweest is nu het moment aangebroken dat onze oprichter, directeur / bestuurder Wim Schuwirth van zijn welverdiende pensioen mag gaan genieten. Op 1 mei 2018 is Amanda Klein gestart als opvolgster van Wim bij Basissport Limburg.
Wim zal in de komende periode Basissport Limburg overdragen aan Amanda. Per 18 juli 2018 gaat Wim officieel met pensioen.

Amanda is de afgelopen twaalf jaar leidinggevende geweest bij Slachtofferhulp Nederland. Ook een organisatie die een maatschappelijk doel nastreeft, iets voor de medemens wil betekenen én werkt met een grote groep vrijwilligers. Daarvóór was ze werkzaam bij de overheid.

Amanda zal de komende periode met zoveel mogelijk mensen kennis proberen te maken.
Als er vragen zijn, als u een afspraak wilt maken, of als u mee wilt denken of ideeën heeft over Basissport Limburg,
bel dan met telefoonnummer 046-7370139 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de Raad van Toezicht, deelnemers, medewerkers, netwerkpartners en overige betrokkenen willen we Wim heel hartelijk danken voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij Basissport Limburg. Zonder hem had deze organisatie niet in zijn huidige vorm bestaan.
In het najaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij we afscheid van Wim kunnen nemen. We zien de toekomst met veel vertrouwen en plezier tegemoet.

Wim, ga heerlijk genieten van je welverdiende pensioen en rust. En Amanda veel succes gewenst met het aansturen en uitbouwen van deze mooie organisatie.

Namens de Raad van Toezicht

Monique van Kleef

Basissport Limburg

logo2015

Basissport Limburg is een vrijwilligersorganisatie die bewegingsactiviteiten organiseert voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten in Limburg. Voornamelijk in de vrije tijd, maar steeds vaker ook gedurende de dagbesteding. 
Het beweegaanbod, dat op een verantwoorde en zorgvuldige manier wordt georganiseerd, is op de mogelijkheden van de deelnemers afgestemd. Daardoor wordt Basissport Limburg als verlengstuk van de bewegingsagogie gezien.
De bewegingsagogische benadering van de stichting is in meer dan 40 jaar opgebouwd en zorgt er inmiddels voor dat wekelijks minimaal 600 mensen met niet zelden ernstige handicaps verspreid over 50 verschillende activiteiten in Limburg, aangepast kunnen bewegen. Daar deze benadering van de deelnemer en zijn beweegaanbod, professionele ondersteuning nodig heeft, worden de 175 vrijwilligers altijd door ervaren bewegingsagogen aangestuurd.

Inmiddels wordt de kennis en evaring van de stichting betreffende beweegaanbod, deelnemers, maar ook voor wat betreft haar organisatie, door instanties als: Onbeperkt Sportief, Gehandicaptensport Nederland, maar ook Huis voor de Sport Limburg en Provincie Limburg bestempeld als ‘specialist ‘op dit terrein.

Nieuwe ontwikkeling.
De ontwikkelde provinciale infrastructuur van Basissport Limburg heeft ertoe geleid dat de Stichting verzocht is om ook beweegactiviteiten voor mensen met dementie te ontwikkelen. Een eerste pilot in de regio Parkstad is inmiddels succesvol verlopen. Hetgeen ertoe heeft geleid dat de Stichting deze activiteiten in de toekomst verder zal ontwikkelen.

Om u aan te melden voor een proefperiode of voor het inschrijfformulier kunt u terecht op deze pagina.